www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

Ongelmallinen päästöjen kompensointi

Päästöjen kompensoinnissa eli hyvityksessä on kyse siitä, että vastineeksi aiheutetuista päästöistä rahoitetaan päästöjä vähentäviä hankeita toisaalla. Rahoitettavilla päästövähennyshankkeilla on tarkoitus tuottaa yhtä suuret päästövähennykset, kun toiminnalla on aiheutettu. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi lentoliikenteestä aiheutuvat hiilidioksiditonnit lasketaan, ja istutetaan päästöjen kompensoimiseksi puita, joiden lasketaan sitovan saman määrän hiilidioksidia tiettynä aikana.

Ilmastokriisi
ei ratkea päästöjen kompensoinnilla.

Päästöjen kompensoinnin perusongelma on se, että lentämisen aiheuttamat päästöt tulevat fossiilisista polttoaineista. Päästöjen vähennys kuitenkin tapahtuu useimmiten istuttamalla puita tai uusiutuvan energian hakkeilla. Hankkeilla ei pystytä poistamaan ilmakehästä sinne joutunutta fossiilista hiiltä.

Puunistutushankkeissa hiiltä sidotaan biomassaan. Biomassaan sidottu hiili pysyy sidottuna vain lyhyen ajan. Jotta hiiltä sitoutuisi enemmän kuin ilman hankkeita, pitää metsittää alueita, joille ei luonnostaan kasvaisi metsää. Näin metsityshankkeet usein kilpailevat kehitysmaissa mm. viljelymaan kanssa. Ilmaston muuttuessa myös puuston pysyminen elossa on entistä epävarmempaa.

Uusiutuvan energian hankkeissa puolestaan korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Niissä on vähemmän ongelmia kuin puiden istutuksessa, koska ne vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kuitenkin näiden päästövähennysten kompensoiva vaikutus on kyseenalainen. Hankkeiden vaikutusta on vaikea ennustaa. Lisäksi uusiutuvan energian hankkeet eivät useinkaan korvaa fossiilisia energialähteitä, jolloin ne lisäävät energian kulutusta eivätkä vähennä päästöjä. Usein on myös mahdotonta tietää, millainen päästöjen kehitys olisi ollut ilman hanketta, tai olisiko hanke toteutunut joka tapauksessa.

Useimmiten kompensaatiohankkeet toteuttavat suuret yritykset, jotka kauppaavat tuottamiaan vähennyksiä eteenpäin. Tällöin paikalliset tarpeet ja olot saattavat jäädä huomioimatta ja paikalliset hankkeet ilman rahoitusta, samalla kun suuret yritykset elävät kauppaamillaan päästövähennyksillä. Suurimmalle osalle päästövähennyksiä myyvistä tahoista joko ilmastopäästöjen tuottaminen tai niiden kompensoiminen on pääasiallinen toimintamuoto. Silloin kannustaminen itse saastuttavan toiminnan vähentämiseen tai sitovien toimien vaatiminen on suoraan niiden etujen vastaista.

Koko päästöjen hyvittämisen ajatus on ongelmallinen. Ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä maksamalla ulkopuoliselle taholle, joka hoitaa urakan muissa maissa. Maksujen maksaminen ei myöskään tee hiilidioksidipäästöjen tuottamisesta vähemmän haitallista. Ilmastonmuutoksen katastrofaalisten seurausten estämiseksi hiilidioksidipäästöjä täytyy vähentää huomattavasti. Paras hiilitonni on aina se, joka jää tuottamatta.

Jos kuitenkin lennät, niin hyvä ratkaisu rahoittaa työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi on maksaa Maan ystävien lentomaksu. Maksu käytetään Maan ystävien ilmastokampanjan toimintaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja käytännön päästövähennyshankkeisiin. Lentomaksuilla ei hyvitetä päästöjä, vaan maksut käytetään pitkäjännitteiseen ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön. Tästä vaikuttamistyöstä pysyvät päästövähennykset ja muutokset politiikassa syntyvät pitkällä aikavälillä.

Ulkomaiset hankkeet, joita maksuilla rahoitetaan, on arvoitu paitsi päästöjä vähentäviksi, myös yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kestäviksi. Ulkomaiset hankkeet ovat lisäksi aina järjestöjen hankkeita. Lisätietoja lentomaksurahojen käytöstä saat sivulta "Lentomaksulla tuet ympäristötyötä". Lisätietoja päästökompensaation ongelmista ja käytännön esimerkkejä löytyy esimerkiksi julkaisusta Carbon Neutral Myth [PDF].

Maksa lentomaksu!