Lentämisen päästöt

Lentomatkustamisella on suuret ilmastovaikutukset. Suorien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan noin 2 % kaikista ihmiskunnan aiheuttamista CO2-päästöistä. Luku ei ehkä kuulosta suurelta, mutta lentomäärien ennustetaan kasvavan reippaasti vuoteen 2050 mennessä. Arvioiden mukaan tulee lentomatkustaminen lohkaisemaan globaalisti 12-27 % ja yksin Iso-Britanniassa jopa yli kaksi kolmasosaa jäljellä olevasta hiilibudjetista vuoteen 2050 – ja saavuttaaksemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, olisi CO2-päästöjen vähennyttävä rajusti.

Lisäksi lentäminen tuottaa muitakin päästöjä, joiden vakavuutta on vasta alettu ymmärtää, mutta joita ei vielä yleisesti huomioida puhuttaessa lentämisen päästöistä. Näihin lyhytikäisempiin ei-CO2-päästöihin kuuluvat esimerkiksi vesihöyry, typenoksidit (NOx) ja aerosolit. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC arvioi vieläkin päätuloksiltaan paikkansapitävässä vuonna 1999 valmistuneessa lentomatkustamista käsittelevässä raportissaan kyseisten päästöjen kuormittavan jopa neljä kertaa enemmän ilmastoa kuin pelkät CO2-päästöt yksinään. Lentokoneet jättävät myös monesti peräänsä vanoja, jotka muodostuvat vesihöyryn tiivistyessä aerosolipartikkeleiden ympärille ja jäätyessä jääkidepilviksi. Nämä vanat ovat yleensä hyvin lyhytikäisiä, mutta niiden epäillään myös auttavan untuvapilvien (cirrus) muodostumisessa. Niiden sisältämien jääkiteiden koosta riippuen niillä on joko viilentävä vaikutus auringon säteilyä heijastamalla tai lämmittävä vaikutus estämällä maanpäällisen lämmön pääsyä pois ilmakehästä takasisin avaruuteen. Nettovaikutus on jokatapauksessa lämmittävä säteilypakotteen lisääntyessä. Lue lisää.

Lentämisen päästöjä voidaan vähentää eri tavoin. Esimerkiksi teknologisia parannuksia kehitetään, ja muihin kuin CO2-päästöihin pystyttäisiin vaikuttamaan lentokorkeutta rajoittamalla ja lentoja uudelleen reitittämällä sekä asettamalla joillekin alueille lentokieltoja, jos niiden sääolosuhteet olisivat untuvapilvien muodostumiselle suosiolliset. Näillä ratkaisuilla ei pystytä kuitenkaan yksinään ratkaisemaan lentämisen päästöongelmaa. Ratkaisua eivät tuo myöskään biopolttoaineet, koska biopolttoaineiden rajuun kysynnän kasvuun liittyy lukuisia mittavia ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia. Ilmastonmuutoksen kannalta perustavanlaatuinen ongelma on se, että biopolttoaineet eivät välttämättä vähennä päästöjä vaan usein itseasiassa kasvattavat niitä huomattavasti. Tämä johtuu maankäytön muutoksista: esimerkiksi öljypalmuplantaasien tieltä kaadetaan sademetsää suoraan tai välillisesti, kun ruoantuotanto on ensin väistänyt öljypalmuplantaasia. Päästöjä syntyy kun hiilivarastona toiminut sademetsä häviää. Lue lisää Euroopan Maan ystävien julkaisusta.

Jäljelle jää se, että itse lentämistä pitäisi rajoittaa. Yksilöiden valinnat eivät riitä, vaan tarvitaan myös valtioiden rajoittavia toimia. Valtioiden pitäisi esimerkiksi alkaa verottaa lentämistä paljon nykyistä voimakkaammin. Tällä hetkellä lentoliikenne on pääsääntöisesti vapautettu polttoaineverosta.