www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä       - 2011-2017       - 2010       - 2009       - 2008       - 2007       - 2006 Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

Vapaaehtoinen lentomaksu — 10% lentolipun hinnasta

Maan ystävät kehottaa lentomatkustajia tukemaan ilmaston puolesta tehtävää työtä maksamalla esimerkiksi 10 % lentolipun hinnasta vapaaehtoisena lentomaksuna. Lentomaksujen tuotto käytetään Maan ystävien ilmastokampanjaan ja ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen sekä käytännön päästövähennyshankkeisiin ulkomailla. Lisäksi lahjoituksesta menee 5 % hallintokuluihin.

Vuosina 2016-2017 Lentomaksulla on tuettu Maan ystävien Hiilivapaa Suomi ja Yhteisöenergia ilmastokampanjoita. Hiilivapaa Suomi -kampanja vaikuttaa fossiilisesta polttoaineista luopumiseen Suomen kuntien energian tuotannossa. Yhteisöenergia taas edistää kestävän hajautetun uusiutuvan energian tuotantoa yhteisöjen ja kansalaisten voimin. Vuonna 2015 lentomaksuilla tuettiin Maan ystävien koordinoimaa 34 järjestön yhteistä Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjaa, joka tuli voitokkaaseen päätökseensä keväällä 2015. Eduskunta hyväksyi ilmastolain 6.3.2015, ja ilmastolaki astui voimaan 1.6.2015. Lue lisää ilmastolaista ja Polttava Kysymys -kampanjasta osoitteesta www.polttavakysymys.fi.

Vuoden 2015 lentomaksutuloilla tuettiin myös Maan ystävien ja Greenpeacen yhteistä Hiilivapaa Helsinki -kampanjaa. Kampanjan työn tuloksena Helsingin kaupunginvaltuusto päätti, että Hanasaaren hiilivoimala suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lue lisää osoitteesta www.hiilivapaahelsinki.fi.

Lentomaksuilla ei hyvitetä päästöjä, vaan maksut käytetään pitkäjänteiseen ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön. Tästä vaikuttamistyöstä seuraavat pysyvät päästövähennykset ja muutokset politiikassa syntyvät pitkällä aikavälillä. Lisäksi lentomaksuja käytetään myös käytännön päästövähennyshankkeisiin. Hankkeet, joita maksuilla rahoitetaan, on arvioitu paitsi päästöjä vähentäviksi, myös yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kestäviksi. Hankkeissa on lisäksi aina mukana paikallisia kansalaisjärjestöjä.

Vuosina 2011-2017 lentomaksuilla on tuettu Green Living Movementin (GLM) kautta pienpuuistututuksien perustamista Sambiaan. Pienpuuistutukset vähentävät alueen metsiin kohdistuvaa painetta vahvistaen myös paikallista taloutta ja ruokaturvaa.

Lisätietoja hankkeista ja lentomaksujen käytöstä vuonna 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011-2017.