Mihin Lentomaksun tuotot käytetään?

Lentomaksun tuotoilla tuetaan sekä Maan ystävien pitkäjänteistä ilmastovaikuttamistyötä Suomessa että globaaleja päästövähennyshankkeita.

Viime vuosina Lentomaksun tuotoilla on vaikutettu suuripäästöisimpiin suomalaisyrityksiin ja niiden omistajiin Hiilivapaa Suomi -kampanjassa. Tällä hetkellä kampanjan kohdeyrityksenä on valtionyhtiö Fortum, joka omistaa Uniperin kautta valtavat määrät hiili- ja fossiilikaasuvoimaloita ympäri Eurooppaa. Näiden fossiilivoimaloiden päästöt ovat suuremmat kuin koko Suomen päästöt.

Vuonna 2021 Hiilivapaa Suomi -kampanja on muun muassa:

Lisäksi 25 prosentilla Lentomaksun tuotoista tuetaan Green Living Movement Suomen “Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa” -hanketta Sambiassa. Hanke auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa alueella, jonne sen haitat voimakkaasti kohdistuvat. Lentomaksun kautta saatava rahoitus käytetään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen tähtääviin aktiviteetteihin: koulutuksiin, puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen. Yhteisöjen osallisuus ja demokratia ovat hankkeessa keskeisiä. Kyläyhteisöjen jäsenet ovat hankkeen hyödynsaajia ja myös avainroolissa hankkeen toteutuksessa. Hankkeen kaikessa toiminnassa taataan naisten, nuorten ja vammaisten osallisuus.

Näiden toimintojen lisäksi Maan ystävät tiedottaa tiedottaa Lentomaksun sosiaalisen median kanavien kautta viimeisimmistä uutisista lentämisen hiilipäästöihin ja niiden hillitsemiseen liittyen. Järjestön tavoitteena on lopettaa lentämisen kohtuuton tukeminen, joka uhkaa ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia.

Viisi prosenttia tuotosta menee hallinnollisiin kuluihin.