Mihin Lentomaksun tuotot käytetään?

Lentomaksun tuotoilla tuetaan sekä Maan ystävien pitkäjänteistä ilmastovaikuttamistyötä Suomessa että globaaleja päästövähennyshankkeita. Viime vuosina Lentomaksun tuotoilla on vaikutettu fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen energiantuotannossa Hiilivapaa Suomi -kampanjassa sekä yhteisöjen oman puhtaan energian tuotannon edellytysten tukemiseen Yhteisöenergia-kampanjassa.

Hiilivapaa Suomi -kampanja sai mm. kuntavaalivaikuttamisellaan kiritettyä pääkaupunkiseudun kuntia tiukentamaan hiilineutraaliustavoitteita huomattavasti aiemmista. Kampanja ajaa myös valtakunnallisesti fossiilisten polttoaineiden korvaamista kestävillä, päästöttömillä vaihtoehdoilla esimerkiksi vaikuttamalla kivihiilikieltolain sisältöön. Eduskuntavaalien alla nostetaan erityisesti esiin turpeen polton kieltämistä sekä tarvetta säilyttää ja kasvattaa Suomen hiilinieluja. Hiilivapaa Suomi on vaatinut Fortumilta vastuullisuutta ja hiilestä luopumista sen ostettua valtaosan eurooppalaisen Uniper-energiayhtiön osakkeista.

Yhteisöenergia-kampanjassa tehdään muun muassa asukastiedotusta aurinkoenergian pilottialueella Helsingin Arabianrannan kaupunginosassa. Tähän liittyen mm. koordinoidaan riippumattoman asiantuntijan aurinkosähkökartoituksia asunto-osakeyhtiöille. Lisäksi järjestetään koulutusta ja infotilaisuuksia siitä, miten taloyhtiöt ja muut yhteisöt voisivat siirtyä kestäviin ja yhteisöllisiin energiaratkaisuihin.

Lisäksi 25 prosentilla Lentomaksun tuotoista on tuettu Green Living Movement Suomen pienpuuistutushanketta Sambiassa. Hanke auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa alueella, jonne sen haitat voimakkaasti kohdistuvat, ja vähentää hiilinieluina toimiviin paikallisiin metsiin kohdistuvaa painetta. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja se on arvioitu sosiaalisesti kestäväksi.

Näiden toimintojen lisäksi Maan ystävät tiedottaa tiedottaa Lentomaksun sosiaalisen median kanavien kautta viimeisimmistä uutisista lentämisen hiilipäästöihin ja niiden hillitsemiseen liittyen. Järjestön tavoitteena on lopettaa lentämisen kohtuuton tukeminen, joka uhkaa ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia.

Viisi prosenttia tuotosta menee hallinnollisiin kuluihin.