www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

Lentäminen: halpaa sinulle — kallista ympäristölleLentoliikenne lämmittää ilmastoa 2 - 5 kertaa enemmän kuin vastaavat hiilidioksidipäästöt maan pinnalla. Lentoliikenteen ilmastovaikutus on sekä matkustajakilometriä että tavaratonnikilometriä kohden suurempi kuin muilla liikennevälineillä. Esimerkiksi sähköjunaan verrattuna lentokoneen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat n. 7 - 14 kertaiset (lähde: Lipasto) matkustajakilometriä kohden.

Lentoliikenteen todelliset kustannukset jäävät muiden maksettaviksi.

Vuonna 2000 lentämisen päästöt aiheuttivat 4 - 9 % kaikesta ihmistoiminnan vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Euroopassa osuus on 5 - 12 prosenttia. Ilmastonmuutokseen vaikuttavat paitsi lentämisen hiilidioksidipäästöt, myös muut päästöt. Lentoliikenteen päästöistä typen oksidit lisäävät otsonin muodostumista, vesihöyry muodostaa vanoja, ja hiukkaset ja noki ovat yhteydessä yläilmakehän pilvien muodostumiseen.

Lentopolttoaine on vapautettu polttoaineverosta, ja kansainvälinen lentoliikenne arvonlisäverosta. Lentoliikennettä eivät myöskään koske hiilidioksidipäästöjä rajoittavan Kioton pöytäkirjan tavoitteet. Näin lentoliikenne saa veroetua muihin liikkumismuotoihin verrattuna. Myös lentokenttiä ja lentoteollisuutta rahoitetaan mm. EU:ssa yhteiskunnan tuilla. Lentoliikenteen todelliset kustannukset jäävät yhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten maksettaviksi ilmastonmuutoksen aiheuttamina tuhoina.

Lentoliikenne kasvaa n. 5 % vuodessa, samaan aikaan kun muilla sektoreilla pyritään ilmastopäästöjen rajoittamiseen. EU:n lentoliikenteen päästöt kasvoivat 44 % vuodesta 1990 vuoteen 2005. Tulevaisuudessa lentoliikenteen vaikutus muuttuu yhä merkittävämmäksi päästöjen alentuessa, jos lentämisen päästöjä ei rajoiteta vastaavasti.

Lentoliikenteen päästöjä voidaan rajoittaa esimerkiksi päästöverolla ja lentoliikenteen sisäisellä päästökaupalla. Lentopolttoaineen verotus lisäisi kannustetta vähemmän kuluttavan tekniikan käyttöönottoon. Lentoliikenteen todellisten ilmastovaikutusten sisällyttäminen hintoihin parantaisi myös muiden joukkoliikennevälineiden kilpailumahdollisuuksia.

Lentämisen sijaan kannattaa harkita muita liikkumismuotoja aina kun se on mahdollista. Junamatkustamisen päästöt ovat murto-osa lentoliikenteen vastaavista. Lentämistä voi korvata myös matkustamalla lomalle lähemmäksi, tai hoitamalla osan työmatkoista esimerkiksi video- tai puhelinneuvotteluilla.

Maan ystävien tavoitteena on, että lentämisen kaikki vaikutukset sisältyvät sen hintaan, ja lentomaksu tekee itsensä tarpeettomaksi.

Lähteenä tekstissä on käytetty julkaisuja "Clearing the air, myth and reality of aviation and climate change" ja "Annual European Community greenhouse gas inventory 1990-2005 and inventory report 2007".

Maksa lentomaksu!