Paras hiilitonni on aina se, joka jää tuottamatta

Päästöjen kompensoinnissa eli hyvityksessä on kyse siitä, että vastineeksi aiheutetuista päästöistä rahoitetaan päästöjä vähentäviä hankkeita toisaalla. Rahoitettavilla päästövähennyshankkeilla on tarkoitus tuottaa yhtä suuret päästövähennykset kuin toiminnalla on aiheutettu. Esimerkiksi lasketaan lennosta aiheutuva hiilidioksidimäärä, ja istutetaan päästöjen kompensoimiseksi puita, joiden lasketaan sitovan saman määrän hiilidioksidia tiettynä aikana.

Päästöjen hyvittämisen ajatus on ongelmallinen. Ilmastonmuutoksen katastrofaalisten seurausten estämiseksi hiilidioksidipäästöt täytyy kutistaa murto-osaan nykyisestä. Kompensoiminen on parhaimmillaankin vain nollasummapeliä, mikä ei riitä. Ilmastonmuutosta ei siis saada pysäytettyä maksamalla ulkopuoliselle taholle, joka hoitaa urakan toisaalla.

Kompensaatiohankkeiden tuottamiin päästövähennyksiin liittyy paljon epävarmuutta. Yksi ongelmallisimmista kompensaatiomuodoista on metsitys – ja metsiensuojeluhankkeet. Niissä on vaarana, että päästövähennykset eivät ole pysyviä, vaan metsät voidaan myöhemmin kaataa tai ne voivat syttyä palamaan. Kompensaatiohankkeita toteuttavat globaalin etelän maissa –  kuten Afrikassa – yleensä suuret yritykset, jotka kauppaavat päästövähennyksiä eteenpäin. Ulkopuolisten yritysten voitontavoittelu ja paikallisyhteisöjen tarpeet ja oikeudet voivat olla pahasti ristiriidassa keskenään: paikallisyhteisöjä voidaan estää käyttämästä omaa elinympäristöään ja näin alkuperäinen elämäntapa tuhoutuu. Lue lisää Unearned Credit -raportista

Muunkinlaisiin kompensaatiohankkeisiin liittyy epävarmuutta. Päästövähennysten laskeminen on monimutkaista ja vaikeaa. Eräs perustavanlaatuisista kysymyksistä on, ovatko kompensaatiohankkeet aidosti lisäisiä vai olisivatko ne toteutuneet muutoinkin. EU:n tilaaman selvityksen mukaan uusiutuvan energian hankkeista vain harvat ovat oikeasti lisäisiä, eli rahaa ohjataan vain muutoinkin toteutuviin hankkeisiin. On olemassa myös riski, että jotkin toimet lasketaan useampaan kertaan päästövähennyksiksi tai saavutetut päästövähennykset arvioidaan todellisuutta suuremmiksi. Lue lisää aiheesta täältä ja täältä.