www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä       - 2011-2017       - 2010       - 2009       - 2008       - 2007       - 2006 Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

2007

Vuonna 2007 lentomaksu tuotti 16 193 euroa. Lentomaksuista tuettiin 4000 eurolla Yayasan Pelangi Indonesia -järjestön puuliesihanketta useissa kylissä Keski-Jaavalla. Hankkeessa koulutetaan paikallisia ihmisiä rakentamaan tehokkaampia liesiä. Tehokkaammat puuliedet vähentävät ilmastopäästöjä ja alueen metsiin kohdistuvia paineita, naisten työmäärää ja altistumista sisäilman saasteille. Hanke myös lisää paikallisten tietoisuutta sisäilman saasteiden terveyshaitoista.

Suomessa lentomaksurahoja käytettiin vuonna 2007 ilmastokampanjan toimintaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lentomaksurahoilla toteutettiin osittain tai kokonaan seuraavaa toimintaa:

  • Ilmastotiedotushanke Ilmari, joka vie tietoa ilmastonmuutoksesta yläkouluihin, lukioihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.
  • Uusintapainos Ilmaston ystävän muistilistasta.
  • Maan ystävien järjestämät Autottoman päivän tapahtumat 22.9.2007.
  • 19.2.2008 alkaneen Polttava Kysymys -kampanjan valmistelu.

Lentomaksuilla rahoitaan myös lentomaksukampanjan kuluja. Vuonna 2007 kuluja olivat lentomaksun laskujen ja kiitoskirjeiden lähetys, rahankeräyslupa, sivuston osoitteen maksut, pankkikulut ja uusi painos esitteestä. Esite kertoo lentoliikenteen haitallisuudesta ja mainostaa sivustoa.