www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä       - 2011-2017       - 2010       - 2009       - 2008       - 2007       - 2006 Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

2009

Vuonna 2009 lentomaksu tuotti 13 827 euroa. Lisäksi edellisen vuoden hankkeelta siirtyi vuoden 2009 ulkomaan hankkeille 2000 euroa.


Lentomaksuilla tuettiin 3000 eurolla kenialaisen RESCUE -verkoston hanketta, joka edistää kestävien energiamuotojen leviämistä maaseudulla. Vuonna 2009 RESCUE koulutti 14 paikallista nuorta pienten biokaasulaitosten rakentamisesta. Heistä neljä oli mukana vuoden 2008 koulutusten priimuksina, ja he perustivatkin yhdessä uusiutuvan energian rakennusyrityksen Elvias Renewable Energy:n. Viime vuoden koulutuksissa rakennettiin viittä biokaasuyksikköä, joista kahden rakennustyöt jatkuvat vielä vuoden 2010 puolella. Nyt kouluruoka Ndemun ja Ngenian ala-asteilla, sekä Kariman lukiossa valmistuu lehmänlannasta saatavalla biokaasulla polttopuun sijaan.

Lentomaksuilla tuettiin 3000 eurolla Urban Environment Uganda -järjestön puuliesihanketta. Hankkeessa rakennetaan uudet, energiatehokkaat liedet viiteen Niilin suistossa sijaitsevan Moyon alueen kouluun. Teknologialtaan uudet liedet korvaavat nykyisin käytössä olevat, varsin saastuttavat ja paljon polttopuuta vaativat liedet. Ruuanlaittoon tarvittavan polttopuun määrän vähetessä vähenevät myös metsien hakkaaminen ja kasvihuonekaasupäästöt, ja hengitysilma kouluissa paranee.

Suomessa lentomaksun tuotoilla rahoitettiin ilmastolakia vaativaa Polttava Kysymys -kampanjaa. Lain tavoitteena ovat 5 % vuosittaiset ilmastopäästöjen vähennykset.

Stockholm Environment Institute tuotti yhteistyössä Euroopan Maan ystävien kanssa selvityksen "Europe's Share of the Climate Challenge", joka osoittaa, miten ilmastotieteen edellyttämät päästövähennykset on mahdollista toteuttaa EU:n alueella. Lentomaksuja on käytetty selvityksen Suomea käsittelevän osan tuottamiseen ja julkaisemiseen (Suomen osaselvityksen julkaisupäivä 2.3.2010).

Lentomaksuilla rahoitaan myös lentomaksukampanjan kuluja. Vuonna 2009 kuluja olivat sivuston osoitteen maksut ja pankkikulut sekä lentomaksumainoksen taittokulut. Mainoskampanjan mainostilasta lentomaksukampanja kiittää sen tarjonneita lehtiä.