www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä       - 2011-2017       - 2010       - 2009       - 2008       - 2007       - 2006 Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

2010

Vuonna 2010 lentomaksuilla tuettiin energiatehokkaampien keittoliesien rakennushankkeita Ugandassa ja Keniassa sekä Polttava Kysymys -kampanjaa Suomessa.

Vuonna 2010 lentomaksutuotoilla on jatkettu Ugandalaisen Urban Environment Uganda -järjestön puuliesihankkeen tukemista. Vuoden 2009 rahoista käyttämättä jäi 1500euroa, jotka käytettiin Ugandassa ja raportoitiin vuonna 2010. Ugandan puuliesihanke on saanut lentomaksutukea vuodesta 2009 lähtien ja hankkeelle tehtiin vapaaehtoistyönä arviointi syksyllä 2010 Ugandassa tuolloin asuneen suomalaisen Nea-Mari Heinosen toimesta. Arvioinnin tulokset olivat erittäin hyvät ja hankkeen voitiin todeta vähentäneen selkeästi jo kahden projektissa mukana olevan sisäoppilaitoksen polttopuun käyttöä ja päästöjä. Hyvien tulosten myötä hankkeen tukemista päätettiin jatkaa vielä 2000 eurolla vuonna 2010.

Hankkeessa rakennetaan energiatehokkaampia liesiä Niilin suistossa sijaitseviin Moyon ja Metun alueen kouluihin. Teknologialtaan uudet liedet korvaavat nykyisin käytössä olevat saastuttavat ja paljon polttopuuta vaativat liedet. Ruuanlaittoon tarvittavan polttopuun määrän vähetessä vähenevät myös metsien hakkaaminen ja siitä aiheutuvat ympäristöongelmat, kasvihuonekaasupäästöt sekä hengitysilma keittiötiloissa ja kouluissa paranee. Hanke edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta Länsi-Niilin alueella pyrkien levittämään myös yleisesti tietoisuutta puun käytöstä ja sen vähentämismahdollisuuksista myös kotitalouksissa.

Vuonna 2010 lentomaksuilla tuettiin myös 1000 eurolla kenialaisen RESCUE -verkoston hanketta, joka edistää uusiutuvien energiamuotojen leviämistä maaseudulla. Vuonna 2010 RESCUE koulutti 17 paikallista nuorta pienten biokaasulaitosten rakentamisesta. Biokaasua rakennettiin koulujen käyttöön ja vuonna 2010 aloitettiin viiden uuden biokaasuyksikön rakennustyöt. Polttopuista on alueella pulaa ja nyt kouluruoka valmistuu lehmänlannasta saatavalla biokaasulla.