www.lentomaksu.fi — Vapaaehtoinen lentomaksu

Etusivu Lentämisen ongelmat ja vaihtoehdot Lentomaksulla tuet ympäristötyötä       - 2011-2017       - 2010       - 2009       - 2008       - 2007       - 2006 Päästöjen kompensointi Maksa lentomaksu Yhteystiedot

Käyttökohteet 2011-2017Vuosina 2011-2017 lentomaksuilla on tuettu Green Living Movementin (GLM) kautta pienpuuistututuksien perustamista Sambiaan. Pienpuuistutukset vähentävät alueen metsiin kohdistuvaa painetta vahvistaen myös paikallista taloutta ja ruokaturvaa.

Valtaosa sambialaisista asuu maaseudulla ja saa elantonsa maanviljelystä. Maaseutu on myös luonnonvarojen varasto tuottaen raaka-aineita teollisuudelle sekä ruokaa ihmisille ja eläimille. Maatalouden ja maaseudun kestävä kehittäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat ensisijaisen tärkeitä, Sambian metsäkato on vuosittain 250.000 - 400.000 hehtaaria maatalousmaan raivaamisen, puuhiilen tuotannon ja muun puunkäytön takia. Istuttamalla puita maaseudun kotitalouksien käyttöön voidaan vähentää asutuskeskusten painetta luonnonmetsiä kohtaan.

Green Living Movement (GLM) on jo vuosia tehnyt työtä ehkäistäkseen metsäkatoa kestävän maataloustuotannon, peltometsäviljelyn (agroforestry) ja taimitarhojen kautta. GLM:n toiminnassa paikallisten vahva osallistuminen on ensisijaisessa asemassa ja maanviljelijöiden tietotaitoa kestävästä luonnonvarojen hallinnasta kasvatetaan. Tämä lähestymistapa varmistaa, että ihmiset ymmärtävät tarpeen käyttää luonnonvaroja harkiten ja ovat tietoisia seurauksista, mikäli luonnonvaroja ei käytetä kestävästi.Pienpuuistutukset parantavat perheiden asemaa kasvattamalla kotitarvepuuvarantoja maatiloilla sekä tuovat lisätuloja esimerkiksi puutavaran myynnillä puusepille ja talonrakentamiseen. Puutavaraksi soveltuvat puulajit ovat monilla alueilla vähentyneet merkittävästi. Myös polttopuuksi soveltuvia nopeasti kasvavia puita kasvatetaan, mikä vähentää painetta luonnonmetsiin. Istutuksissa käytetään erilaisia puulajeja, jotta kasvatettavien puiden käyttömahdollisuudet ovat mahdollisimman laajoja ja samalla vältetään monokulttuurimainen puunkasvatus. Kasvatettavat puulajit ovat joko luonnonvaraisia tai pitkään Sambiassa kokeiltuja ja turvallisiksi todettuja agroforestry-puita. Myös hedelmäpuiden määrää pyritään kasvattamaan.

Pienpuuistutushankkeet sisältävät paikallisten koulutuksen puuntaimien tuotannosta ja kasvatuksesta, taimitarhojen perustamisen sekä tarvittavien työkalujen hankkimisen. Lentomaksuvaroilla on tuettu pienpuuistutushankkeita Kafubun, Chisuwon ja Chiyumun kylissä.

Lisätietoa GLM:n hankkeista on osoitteessa glmglobal.org.